VÕTAME ENDA KANDA SINU KUI ÜÜRILEANDJA KOHUSTUSED!
 
GARANTEERIME ÜÜRI JA KOMMUNAALMAKSETE LAEKUMISE!

üürikorteri haldusteenus

ÜÜRIKORTERI HALDUSTEENUS JA ÜÜRIGARANTII

Siit leiad vastused korduvatele küsimustele seoses üürniku leidmise,
üürikorteri haldamise ning üüri- ja kommunaalmaksete
laekumise garanteerimisega.

MIKS ON ÜÜRIKORTERI HALDUSTEENUS VAJALIK?
Mida hõlmab halduri töö?

Ehkki praktiliselt iga päev tekib uusi ja huvitavaid olukordi ja tööülesandeid, siis peamised tegevused on järgmised: 

 • üüri kogumine,
 • näitude edastamine,
 • kommunaalarvete tasumise järelvalve,
 • vajalike parandustööde korraldamine,
 • kindlustuse organiseerimine.

​Nagu öeldud, on see vaid osa üürihalduri paljudest kohustustest. Selleks, et säiliks hea üürisuhe peab ka üürnik tundma, et ta on väärtustatud.​

Väga oluline on olla üürnikule kättesaadav ning reageerida õigeaegselt muredele, olgu see siis kasvõi pühapäeva õhtul kell 23:00. 

Kas ja kuidas tagate üürimaksete laekumise?

Pärast pikki edukaid aastaid antud valdkonnas oleme piisavalt enesekindlad, et pakkuda haldusteenusele lisaks ka üürigarantiid.

MyHome annab (ainsa ettevõttena Eestis) kinnisvara omanikele, kes kasutavad meie haldusteenust, ka üürigarantii.  Garanteerime kõigile kinnisvara omanikele üüri laekumise perioodil kui nende vara on üürniku valduses. 
Üürikorteri haldusteenuse kasutegureid saavad nautida kinnisvara väljaüürivad eraisikud ja ettevõtted. 

Haldusteenuse eesmärk:

 • säästa kinnisvara omaniku väärtuslikku aega,
 • säilitada tema vara parimas seisukorras,
 • hoida uue üürniku leidmise periood võimalikult madalana,
 • koguda turule vastavat üürihinda,
 • säilitada häid üürniku ja omanikuvahelisi suhteid,
 • tagada korrektset üüri- ja kommunaalarvete tasumist.  

Tegemist on väga personaalse teenusega. Iga halduses olevat korterit või maja käsitleme kui oma vara ning halduri ja omaniku usalduslik suhe on lahutamatu osa kogu protsessist.
​Kuidas haldusteenus toimib?

Toon välja haldusteenuse etapid: 
 • üüritava pinna ettevalmistamine ehk  home staging,
 • profifotode tegemine,
 • objekti õige turundamine, 
 • üürniku otsimise protsess
  (hoolikas üürniku taustakontroll, kusjuures õige üürilise valikul mängib suurt rolli ka maakleri kogemus erinevate klientide ja olukordadega toime tulemisel),
 • üürisuhte vormistamine ametliku üürilepinguga.
 • halduri kohuseks jääb edasine suhtlus üürnikuga ja tagasiside andmine kinnisvaraomanikule. 
    
Kui palju haldusteenus maksab?

Haldusteenus maksab 7% (+KM) kuu üürist.

Meie soov on muuta turul valitsevat arvamust maaklerteenuse ebavajalikkusest. Tegelikult on aga edu saavutamiseks professionaalse teenuse kasutamine samaväärne näiteks hambaarsti külastuse vajalikkusega.
MIS ON ÜÜRIGARANTII?
​Teisalt, kui üürnik jääb omanikule võlgu, ei luba seadus üürnikuga enne üürisuhet lõpetada kui üürnik on jäänud võlgu kolme järjestikuse kuu üürisumma.

Meie pakume omanikule puuduoleva 2 kuu üüri väärtuses üürigarantiid ja garanteerime kommunaalmaksete tasumise. 
Üürigarantii maksimumsumma on 2000 eurot. Samuti teeme omalt poolt kõik, et lõpetada üürisuhe ebakorrektse üürnikuga ning saada üürnikult tagasi korteri/maja valdus.


Kui üürileping on üürnikuga sõlmitud näiteks aastaks, kas ma saan siis kindel olla, et üür laekub korrektselt terve aasta vältel?

Üürigarantii ei garanteeri üürilepingu pikkust. Meie garanteerime üüri laekumise sel perioodil kui kinnisvara on üürniku valduses. 
 ​
Üürigarantii on täiesti uudne teenus Eesti üüriturul. MyHome pakub lisaks üürikorteri haldusteenusele garantiid üüri- ja kommunaalmaksete laekumise osas sel perioodil kui kinnisvara on üürniku valduses.  
​​

Kui palju üürigarantii maksab?


Üürigarantiid pakume ainult MyHome'i halduses olevatele korteritele, kuhu oleme ise ka üürnikud leidnud. 

Üürigarantii maksab 10% kuu üürist. Hinna sees on ka üürikorteri haldusteenus.

Garanteerime kinnisvara omanikele üüri laekumise sellel perioodil kui nende vara on üürniku valduses. 
Kui suures ulatuses üüri- ja kommunaal-teenuse makseid garanteeritakse?

Seaduse järgi võib üürnikult küsida tagatisraha kuni 3 kuu üüri ulatuses.

Kahjuks ei ole meie üüriturul üldjuhul võimalik üürnikult küsida suuremat tagatisraha 1 kuu üür.
​​